Visionen med Equine Orthopedic System

Equine Orthopedic Systems innefattar flera egna helt unika innovationer som den moderna hästskon, ett reglerbart sen- och gaffelbandsstöd, ett mätinstrument med multipla funktioner – En  unik mätinstrumentering som kartlägger och korrigerar rörelsestörningar. Vi använder också ett sensorsystem som läser in rörelsemönstret med detaljerade analyser av hovens- och underbenets markkrafter.

RunFeeling är en mycket skonsam rehab- och träningsmetod som ger hög träningseffekt med att aktivera hela kroppen med ett luftigt och dynamiskt rörelsemönster i ett kontrollerat tempo.

våra innovationer i media

”Under utvecklingen av Equine Orthopedic System har vi blivit uppmärksammade med över 60 artiklar i de största medierna”

Läs artiklar om oss i – Nyhetsklipp >>

forskningsprojekt och utbildningsmaterial

Under åren 2010 – 2013 startade Anders Hesselgren ett hästskoprojekt för att testa fram nya hästskor och kartlägga balanspunkterna som påverkar hästens rörelsemekanik. Hästarna köptes in billigt eller skänktes till projektet. Med ny teknik på hovarna sprang hästarna in under tre år in närmare – 3 miljoner kr!

Samtliga av våra hästar kom tillbaka till tävling men projektet kom att bli särskilt uppmärksammat av Jasper Lane med gaffelbandsskador i båda bakben. Efter rehab-träningen gjorde han comeback som 10-åring och gick från ”noll” till världseliten på drygt ett år. Jasper Lane tävlade i flera internationella lopp som Olympiatravet (5:a), Sweden Cup (4:a), Prejs Der Giganten (5:a). Han gjorde ett 30-tal V75-lopp varav Sex V75-finaler. Jasper Lane tjänade totalt 2,2 miljoner kr för HOOF IN MOTION.

Nu planerar vi att starta ett nytt projekt om fyra hästar. I det nya projektet kommer vi att testa fram våra nya helt unika innovationer till färdig produkt. Syftet för projektet är också att löpande dokumentera konceptet i bild, video och text för utbildningsmaterial.

Jasper Lane

Crown Kemp

Vector Du Ling

Innovationer

”Forskning visar att uppemot 90% av alla skador i extremiteterna är kopplat till hovformen och rörelsemönstret.”

Vår övertygelse är att behandlingar och metoder som behandlar skador i rörelseapparaten är en konstgjord andning om du inte först säkerställer att hästen är i rätt balans och rörelsemönster innan man vidtar veterinär- eller alternativa behandlingar. Samarbeten med veterinärexpertis har och alltid haft en central punkt för alla mina innovationer. Stödet från många välkända veterinärer har också varit en stor inspirationskälla för att uthålligt driva mina projekt . Vill särskilt nämna bortgångna Vet. professor Arne Lindholm

För att förstå skadors uppkomst måste forskningen göra ett paradigmskifte till att också fokusera på det enda som direkt kan påverka rörelsemönstret – Vilka är i kombination beslag, hovvinklar, överrullning och fäste.

Balanspunkter

”Hoven och underbenets balanspunkter påverkar hela kroppen att röra sig på ett karakteristiskt sätt” 

Undert åren lopp och genom det tidigare hästskoprojekt så har vi lyckats kartlägga balanspunkterna som direkt påverkar rörelsemönstret, vilka några är att anpassa övertänjning i genomtrampet i förhållande till längden på kotbenet, som ledriktningen i knä kota och has i förhållande till överrullningen.

”Ledriktningen, ett friskt elastiskt gaffelband och tåsträckare är helt avgörande för att minska skador och påverka prestationen

gaffelbandet

Gaffelbandets funktion är att stabilisera kotan för att motverka övertänjning, absorbera chockstöten och lagra energi som sedan omvandlas till rörelseenergi. 

Upprepad övertänjning och överbelastning är den största orsaken till skador i leder, senor och gaffelband. Övertänjning minskar med tiden elasticiteten i stödjestrukturen vilket också förvärras med åldern.

Ett övertänjt gaffelband (bilden) påverkar rörelsemönstret negativt och hämmar prestationen.

Träning och tävling medför nedbrytning och övertänjning ju äldre hästen blir. Det ger till slut en överbelastatning i genomtrampet, hästen tappar fart, tid och effektivitet. Med tiden ökar skaderisken frekvent särskilt för senor och gaffellband. Kraftigt genomtramp kan också vara medfött, särskilt för hästar men långa kotben.

Gaffelbandsskada – 60-80%.

Återbesök efter 7 veckor efter vår behandling.

Tåsträckaren

Ytliga tåsträckaren löper på framsidan av benet och har som funktion att sträcka och böja tån, den styr även frambenets armbågsrörelse och bakbenets hasrörelse. Ytliga tåsträckaren är kopplat till tålängden och är förgrenat med gaffelbandet som är kopplad till trakthöjden.

Genom att balansera tåsträckaren i balans med gaffelbandet hamnar samtliga vitala delar i den komplexa stödjestrukturen i jämvikt. Vilket innebär att man främst behöver fokusera på ytliga tåsträckaren och gaffelbandet för att hitta ett effektivt och dynamiskt rörelsemönster som både minskar skador och ökar prestationen.

Innovationer och Utrustning

Reglerbart sen- och gaffelbandsstöd

Träning och tävling medför nedbrytning och övertänjning ju äldre hästen blir. Det ger till slut en överbelastatning i genomtrampet, hästen tappar fart, tid och effektivitet. Med tiden ökar skaderisken frekvent särskilt för gaffellbanden. Kraftigt genomtramp kan också vara medfött.

Vi testar fram en unik stötdämpare för gaffelband som också ger stöd för överbelastade leder och senor. Stödet kontrollerar hävstångskraften för hästar som ”trampar igenom” vilket ger en extra kick till bakaktionen.

Unikt mätinstrument

Den första versionen av prototypen

För att hitta rätt vinklar använder vi en egen innovation som endast finns i ett exemplar  – Ett världsunikt ortopedisk mätinstrument som är justerbart i alla vinklar med en revolutionerande funktion att gjuta en ortopedisk sula som korrigerar felställningarna.

Med instrumentet hittar vi de små felställningarna som är omöjligt att uppfatta med ögat.

Den repetitiva processen med en marginell felställning i rörelsemönstret orsakar en liten skada i varje steg. Om mikroskadan inte hinner läka mellan träningspassen så ökar risken markant att utvecklas till en allvarligare skada.

Den senaste prototypen har utvecklats med laserstrålar som med vridbar snurrplatta ger möjligheten att exakt ställa vinkeln efter ledriktningen i kota och knä.

En mycket viktigt mätprocedur är att hålla koll på avståndet från undersidan av kotan mot underlaget. Vi har tagit fram en särskild mätutrustning enkom för ändamålet som också har funktionen att mäta genomtrampet vid mönstring eller i lågt tempo. Vid snabbt tempo använder vi sensorsystemet.

Som exempel för gaffelbandsskador så är det viktigt att få upp kotan för att minska genomtrampet. Initialt handlar det i princip alltid att hålla en lägre trakthöjd och en kort tå. En för hög trakt resulterar att hästen står i genomtramp i vila vilket ökar belastningen på gaffelbandet markant när hästen rör på sig.

Ett knep när hästen står still är att lyfta motsatt benet man jobbar med och trycka över vikten på benet som står i underlaget. Kotan ska vara helt still, det indikerar på att trakthöjden är rätt ute.

Den moderna hästskon

”När hoven träffar marken med en klassisk hästsko går rörelseenergin helt förlorad i varje steg”

HOOF IN MOTION grundades 2010 med syftet att utveckla en effektiv hästsko som både minskar skador och ökar kapaciteten. Våra hästskor är konstruerad efter ett geometriskt mönster som ger en dynamisk och mjuk och jämn övergång med en eftergift som med en studs i frånskjutet ger en hävstångskraft utan extra muskelkraft. Skon är designad så att nedslagets stötvågor kollapsar vilket drastiskt minskar skadliga stötvågor upp i benet.

Målsättningen med våra hästskor är att minimerar skador, förbättra koordinationen, utjämna muskelobalans och förbättra rörelseekonomin i hastighet och uthållighet. Vår sko har också egenskapen att ge en hävstångskraft utan extra muskelkraft. 

Träningsmetod - Run Feeling

Hästar håller sig friskare genom att röra sig på varierande underlag, enformiga underlag passiviserar kroppens balans- och koordinationssystem. Om det komplexa muskelsystemet inte får de impulser de behöver påverkas hästens naturliga rörelsemönster därför negativt. – Detta leder, i sin tur, ofta till belastnings- och förslitningsskador som slutligen ger hältor.

Att träna med rätt biomekaniska rörelser stimulerar viktiga impulser för kroppens balans och koordinationssystem. Vilket visat ger en snabbläkande effekt för leder, senor och ligament.

Hjärtat orkar med hård träning men muskler, senor och ligament behöver längre tid på sig för att återhämta sig – Därför är det viktigt med ett skonsamt rörelsemönster. Effekterna av faktorer, som underlag, skotyp, nedslag och steglängden är också viktiga mätvärden och är grundbulten till att hitta rätt träningsmetoder.

Världsledande sensorteknik

30 års forskning av hästens biomekanik har banat väg för innovationer som tillsammans med senaste sensortekniken ger detaljerade analyser av underbenet och hovens markkrafter.

Equine Orthopedics System testar ut ett världsledande sensorsystem för löpare inom humanidrotten. Avancerade algoritmer läser varje enskilt steg i ett 40-tal olika rörelsesvärden som kan utökas genom att korsläsa värdena till kvotvärden som mäts i symmetri med vänster och höger.

Systemet täcker allt det vi behöver vilket innebär att vi inte är i behov att investera i höghastighetskamera, 3D-system eller avancerade tryckplattor.

Systemets algoritmer gör det möjligt att kunna förutsäga den totala kraftmönstret i övre delen av kroppen genom att läsa kraften i benets nedre del när den träffar underlaget.

”Nyckeln är klassisk fysik och kopplingen mellan krafter och rörelser”

Detaljerade analyser av underbenet och hovens markkrafter i symmetri med vänster och höger.
Analys av symmetri i kors,höft, bog- och bäcken i förhållande till underbenet och hovens markkrafter.
Pulsmätning hjälper systemet att optimera mätvärdena och rörelsemönstret till lägsta puls.
Systemet kan beräkna VO2 – Den maximala syreupptagningsförmågan i liter syre per minut.

Några exempel på mätvärden är inbromsningens snabba hastighetsförändringen, chockstöten och kroppsviktens maxbelastning. Steglängden, kontakttid i underlaget, svävningsrörelsen, tiden i luften, isättningsfasen i tre moment, rörelserytmen och hur hoven pronerar i luften i förhållande till landningen. Systemet lägger också till hur rörelsemönstret påverkas av fästet i underlagets varierande strukturer, hur hoven är balanserad med olika typer av beslag och sulor i förhållande till hovvinkel och överrullning.

Värmekamera

Med vår värmekamera kan vi upptäcka skador och skador i ligamenten eller senor upp till tre veckor före kliniska symtom.

Metod för lagning av hovsprickor

En mycket skonsam metod som omgående gör hästen ohalt och kan träna och tävla redan efter en halvtimme.

Utbildning

En bra kommunikation mellan tränare, veterinär och hovslagare är ovillkorligt för en riktig behandling för de flesta hältor hos häst. Korrekta diagnoser och behandlingar kan bara göras genom att kommunicera efter samma praxis och definitioner. Det är ett av våra främsta mål att sprida kunskap genom vår forskning och våra upptäckter.

Bakgrund

Det skönaste som finns är att se när hästen får tillbaka livsglädjen efter att blivit frisk från en skada

Jag är Anders Hesselgren grundare av HOOF IN MOTION och utvecklare av Equine Orthopedic System. Jag har i över 25 år forskat i kopplingen med skador i rörelseapparaten till stödjestrukturen och rörelsemönstret

Jag har i hela mitt yrkesliv arbetat som hovslagare för flera av Sveriges främsta travtränare, även haft förmånen att sko åt flera framgångsrika ryttare inom hoppning och dressyr.

Läs mer om Anders Hesselgren >>

”Jag har fått förtroendet som hovslagare för många topptränare och fått fixa balansen på många av världens bästa hästar”