Om oss

Vår affärsidé är att utveckla hovbeslag, utrustning och metoder som behandlar och förebygger skador i rörelseapparaten som  gaffelband-, sen- och ledskador. Genom våra innovationer kan vi också kartlägga och korrigera rörelsestörningar som ökar prestationen och minskar skador. 

Vi anser att veterinära behandlingar och kirurgiska ingrepp bara är en konstgjord andning om man inte först hittar rätt balans i hovar och rörelsemönster. Det är numer alltmer vedertaget att de flesta skador i rörelseapparaten kommer från överbelastning och brister i rörelsemönstret.

Vi arbetar för ett Paradigmskifte

Den vetenskapliga debatten kring skador har dominerats av paradigmen, ”stötdämpning” – Vilket inte har lett till en märkbar minskning av skador, det finns heller ingen studie som dokumenterar att det är den direkta orsaken till skador i rörelseapparaten.

För att förstå skadors uppkomst måste forskningen göra ett paradigmskifte till att också fokusera på det enda som direkt kan påverka rörelsemönstret – Vilka är i kombination beslag, hovvinklar, överrullning och fäste.

Utveckling av hovbeslag

När hoven träffar marken med en klassisk hästsko går rörelseenergin helt förlorad i varje steg.

Genom vårt förra hästskoprojekt upptäckte vi tidigt att det verkligen går att utveckla en hästsko som har potential att revolutionera hästbranschen men också att ett beslag alltid är helt beroende att hoven är i rätt vinkel. – Det kommer alltså aldrig någonsin komma en universal hästsko som är helt oberoende. För att hitta rätt balans som både minskar skador och ökar prestationen måste man sammanfoga beslaget, hovformen och rörelsemönstret som en enda enhet.

För att ta fram den helhetslösningen har vi senaste åren lagt full fokus på att forska vidare på hästens rörelsemekanik och utveckla våra mätmetoder och balanspunkter som bestämmer den exakta hovvinkeln. 

Målsättningen med våra hästskor är att minimerar skador, förbättra koordinationen, utjämna muskelobalans och förbättra rörelseekonomin i hastighet och uthållighet. Vår sko har också egenskapen att ge en hävstångskraft utan extra muskelkraft. 

Med våra innovativa hästskor tog vi tre V75-segrar

En tämligen enkel V75-seger med våra träningsskor

Equine orthopedic Systems

Equine Orthopedic Systems är helt vår egen innovation. Systemet är i sin linda men vi har ändå lagt grunden för ett redan fungerande koncept som visats vara väldigt effektivt för att minska och behandla skador.

Ett friskt och elastiskt gaffelband är en av nycklarna till ökad prestation och minskade skador i rörelseapparaten.

Gaffelbandets funktion är att stabiliserar kotan för att motverka övertänjning, absorbera chockstöten och lagrar energi som sedan omvandlas till rörelseenergi.

Gaffelbandsskador orsakas oftast av repetitiv övertänjning eller en längre tid av överansträngning. Rätt hovvinklar och rörelsemönster är helt avgörande för snabbare läkning och ett hållbart resultat.

Vi använder våra egna innovationer som ställer hästen i exakt  balans som avvärjer överbelastning i leder och gaffelband. I kombination med vår skonsamma träningsmetod som ger en mycket effektiv muskelträning.

Gaffelbandsskada diagnostiserad till 60-80%.

Återbesök efter 7 veckors behandling.

Det är enkelt och logiskt att räkna ut vilka enorma påfrestningar leder, senor och ligament som gaffelbandet utsätts om hoven inte är i balans, särskilt när man vet att belastningen är flera gånger hästens kroppsvikt i varje steg. Det är alltså väldigt viktigt att följa hovens vinklar efter ledriktningen och hästens medfödda balanspunkter, vilka helt och hållet styr rörelsemönstret.

Unikt mätverktyg

För att hitta rätt vinklar använder vi en egen innovation som endast finns i ett exemplar  – Ett världsunikt ortopedisk mätinstrument som är justerbart i alla vinklar med en revolutionerande funktion att gjuta en ortopedisk sula som korrigerar felställningarna.

Med instrumentet hittar vi de små felställningarna som är omöjligt att uppfatta med ögat. Vår filosofi är att den repetitiva processen med en marginell felställning i rörelsemönstret orsakar en liten skada i varje steg. Om mikroskadan inte hinner läka mellan träningspassen så ökar risken markant att utvecklas till en allvarligare skada.

Balanspunkter

”Kartläggningen av balanspunkterna bygger på klassisk fysik och kopplingen mellan krafter och rörelser”

”Hoven och underbenets balanspunkter påverkar hela kroppen att röra sig på ett karakteristiskt sätt” 

En viktig del i rehabkonceptet är att lägga fokus på balanspunkterna som direkt påverkar rörelsemönstret, vilka några är att anpassa övertänjning i genomtrampet i förhållande till längden på kotbenet, som ledriktningen i knä kota och has i förhållande till överrullningen.

Vårt systems algoritmer gör det också möjligt att kunna förutsäga den totala kraftmönstret i övre delen av kroppen genom att läsa kraften i benets nedre del när den träffar underlaget.

Senaste sensorteknik

25 års forskning av hästens biomekanik har banat väg för innovationer som tillsammans med senaste sensortekniken ger detaljerade analyser av underbenet och hovens markkrafter.

Till rehabkonceptet använder vi ett sensorsystem med avancerade algoritmer som läser varje enskilt steg i 15 rörelsesvärden som kan utökas genom att korsläsa värdena till kvotvärden. – Alla värden mäts i symmetri med vänster och höger.

Visionen är att i detalj korrigera avvikelser i rörelsemönstrets för att minska skador och öka prestationen.

Exempel på värden är ”Bromsningens snabba hastighetsförändringen, chockstöten och kroppsviktens maxbelastning. Steglängden, kontakttid i underlaget, svävningsrörelsen, tiden i luften, isättningsfasen i tre moment och hur hoven pronerar i luften i förhållande till landningen. 

Systemet lägger också till hur rörelsemönstret påverkas av fästet i underlagets varierande strukturer, hur hoven är balanserad med olika typer av beslag och sulor i förhållande till hovvinkel och överrullning.

På gång

Upprepad övertänjning och överbelastning är en stor orsak till skador i leder, senor och gaffelband. Övertänjning minskar med tiden elasticiteten i stödjestrukturen vilket också förvärras med åldern.

Filosofi Rehab-träningsmetod

Hästar håller sig friskare genom att röra sig på varierande underlag, enformiga underlag passiviserar kroppens balans- och koordinationssystem. Om det komplexa muskelsystemet inte får de impulser de behöver påverkas hästens naturliga rörelsemönster därför negativt. – Detta leder, i sin tur, ofta till belastnings- och förslitningsskador som slutligen ger hältor.

Hovsprickor

Vi använder en mycket skonsam teknik som omgående gör hästen ohalt och kan träna och tävla redan efter en halvtimme.

Om oss i media

Våra tidigare hästskoprojekt har blivit uppmärksammade i flera av de största nyhetsmedierna med ett 60-tal artiklar.