EQUINE ORTHOPEDIC SYSTEMS

System använder  hyperkänsliga sensorer som lokaliserar rörelsestörningar genom att analysera 15 mätvärden i varje stegs rörelsemoment. Mätvärden som ska visa exakt hur man hitta rätt hovvinkel och balans, även lokalisera skador.

Jag är ganska klar med vilka vinklar och balanspunkter som man måste ha koll på och forska vidare på för att ge hästen ett effektivt rörelsemönster som både behandlar och förebygger skador. Forskare är inte så glada att bygga nya rön efter magkänslan, det krävs mätinstrument som på ett snabbt och enkelt sätta kan utvisa rörelsestörningar. Våra tester visar tydligt att vi nu är på rätt spår.

Skador i rörelseapparaten, knä, leder, senor och ligament drabbar i princip alla sportshästar. Studier visar att uppemot 90% av alla skador i extremiteterna är kopplat till hovformen och rörelsemönstret. Det finns ingen mätutrustning på marknaden som kan visa kvaliteten på vinklar, balans och rörelsemönster. I dag är skoningen helt kopplat till erfarenhet, ett bra öga och magkänslan.

15 rörelsemoment i varje steg

Avancerade algoritmer lokalisera varje enskilt steg i 15 rörelsemoment, systemet räknar även ut kvotvärden i kärnelementen Steglängd – Effektivitet – Rörelse – Chockvåg – Symmetri. Systemet är uppbyggt på exakt samma sensorteknik som används i flygfordon som satelliter och Mars-landaren.

Sensorerna jobbar fristående, ingen extern enhet behöver vara med vid en körning. Det går också att se rörelsemomenten i realtid vid mönstring.

Efter träning eller tävling kan vi se hela förloppet i summering av alla mätvärden, som distans, tid, antal steg, även kolla in varje enskilda steg i symmetri med det andra benet.

EXEMPEL PÅ MÄTVÄRDEN OCH ANALYS

STEGLÄNGDEN

Steglängden mäts av två stegs längd eller nära alla fyra vidrört marken. Kvotvärdet av steglängden i förhållande till steghastigheten kan visa hur exempelvis hur chockvågor påverkas.

Vi kan se skillnaderna om en häst har en dominerande stegfrekvens eller steglängd, hur steglängden eller steghastigheten ökar vid ett långsamt tempo till medelhastighet och till speed. .

När hästen blir trött, hur takten påverkas i steglängd och steghastighet. Över tid kan vi jämföra från formens skillnader på steglängden och steghastigheten..

EFFEKTIVITET

Effektivitetsmätningar är en indikator på formens prestanda. Kortare kontakttid i marken, längre svävningsrörelse och högre steghastighet är tre komplexa variabler som ger en indikation på hur formen är i kombination med ett effektivt rörelsemönster.

STEGHASTIGHET – Farten är en kombination av både steg/per minut (SM) och steglängden (SL) och beräknas efter ekvationen: Fart = SM X SL. Systemet beräknar ett värde att jämföra och optimera balansen. Detta kan göras mer exakt genom att jämföra över tid.

SVÄVNINGSKVOT – Är förhållandet mellan svävningsrörelsen (tid i luften) och stegtiden. Stegtiden definierar svävningen i kombination med kontakttiden i underlaget.  Svävningskvoten indikerar på stegets ekonomi och den procentandelen som hästen är i luften, ju högre desto bättre.

KONTAKTID I UNDERLAGET – Mäts i millisekunder hur länge hoven är i kontakt med underlaget.

CHOCKVÅGEN

När hoven slår i underlaget går den genom en mycket snabb hastighetsförändring till noll i millisekunder. Minsta förbättring i nedslagsmomenten kan vara helt avgörande för både prestation och minskade skador.

Systemets unika algoritm mäter landningens markreaktionskraft och den snabba hastighetsförändringen. Nya studier har visat att den formeln är den bästa indikatorn på att mäta skaderisken.

Ger olika skor och sulor ytterligare dämpning? Går det göra en hästsko som är effektivare än barfota? – Hur stor påverkan har underlaget för nedslaget? Frågetecknen är många som vi nu kan räta ut.

CHOCKSTÖT – Den direkta kraften som uppkommer vid landningen (mäts i G-kraft)

VERKANSSTÖT – Den vertikala kraften som uppkommer efter chockstöten och inbromsning (mäts i G-kraft)

BROMSNING – Kraften i Bromsning (mäts i G-kraft).

RÖRELSEN

Mätvärden som karaktäriserar av vad som händer när hovens isättningsfas, den rullande rörelsen kommer i kontakt med underlaget – Det visar också i vilken vinkel hoven landar i.

ISÄTTNINGSFAS – Det finns tre moment när man beskriver isättningen – Trakt, mitt och tå.

RÖRELSERIKTNING – Den totala vinkelrörelsen (i grader) som hoven når första delen i isättningsfasen. Det beräknas genom att systemet noterar traktens vinkel i isättningen mot underlaget.

RÖRELSERIKTNINGENS HASTIGHET – Den maximala vinkelhastigheten i landningsmomentet och den maximala vinkeln i rörelseriktningen.

SYMMETRI

Med systemet kan vi se symmentrin och skillnaden av mätvärdena till respektive hov till den andra. Vi kan kontrollera trakthöjden som påverkar steglängden markant. Utvisa balanspunkten i genomtrampet för att ge bästa möjliga hävstångskraft som minskar skador i ex gaffelband. Hitta hovens mittpunkt, även överrullningen efter kotans- och knäets ledriktning.

Chatta med Anders

)
    is typing...

    Fyll i och skicka ett meddelande

    Skicka meddelande Cancel