Forskning av hästens rörelsemönster

Hej, jag heter Anders Hesselgren och är grundare av HOOF IN MOTION. Jag har över 30 års erfarenhet som hovslagare för flera av Sveriges främsta tränare inom både travsporten och ridsporten.

Senaste åren har jag arbetat med att utveckla Equine Orthopedic Systems som är spunnet ur min stora passion att forska och kartlägga länken mellan hästens rörelsemekanik till skador i rörelseapparaten och påverkan av prestationen.

“Studier visar att de flesta skador i leder, senor och ligament är kopplade till genomtrampet, hovformen och rörelsemönstret.”

Vårt innovativa rehabiliteringssystem som ger maximal läkning har bevisats fungera även på utdömda hästar med allvarliga skador, vilka många har återvänt med bättre tävlingsresultat än tidigare. – Det har blivit vår livspassion att forska fram lösningar som ger hästar ett friskare liv med en längre tävlingskarriär.

Sen & gaffelbandsstöd

Avancerad sensorteknik

25 års forskning av hästens biomekanik har banat väg för innovationer som tillsammans med senaste sensortekniken ger detaljerade analyser av underbenet och hovens markkrafter.

Vi har köpt in ett sensorsystem med avancerade algoritmer som läser varje enskilt steg i 15 rörelsesvärden som kan utökas genom att korsläsa värdena till kvotvärden. – Alla värden mäts i symmetri med vänster och höger.

Visionen är att i detalj korrigera avvikelser i rörelsemönstrets för att minska skador och öka prestationen.

EQUINE ORTHOPEDIC SYSTEMS analyserar rörelsemönstret med samma sensorteknik som revolutionerar forskningen inom idrottsfysiologin

Exempel på mätvärden är “Bromsningens hastighetsförändringen till noll i millisekunder”, chockstöten och kroppsviktens maxbelastning. steglängden, kontakttid i underlaget, svävningsrörelsen, tiden i luften, isättningsfasen i tre moment och hur hoven pronerar i luften i förhållande till landningen. 

Systemet lägger också till hur rörelsemönstret påverkas av fästet i underlagets varierande strukturer, hur hoven är balanserad med olika typer av beslag och sulor i förhållande till hovvinkel och överrullning.

En viktig del är att lägga fokus på balanspunkterna som direkt påverkar rörelsemönstret, vilka några är att anpassa övertänjningen i genomtrampet i förhållande till längden på kotbenet – Ledriktningen i knä kota och has i förhållande till överrullningen.

Unikt mätverktyg

Även små avvikelser i rörelsemönstret är en stor risk för skador

Vi utvecklar just nu en första prototyp till ett världsunikt ortopedisk mätinstrument som är justerbart i alla vinklar med en revolutionerande funktion att gjuta en ortopedisk sula som korrigerar felställningarna.

Equine Orthopedic Systems hittar de små felställningarna som är omöjligt att uppfatta med ögat. Den repetitiva processen med en marginell felställning i rörelsemönstret orsakar en liten skada i varje steg. Om mikroskadan inte hinner läka mellan träningspassen så ökar risken markant att utvecklas till en allvarligare skada.

Runfeeling - Rehab-träningsmetod

Runfeeling är vår mycket framgångsrika träningsmetod för rehabilitering som ger en hög träningseffekt under läkningstiden. Det skonsamma träningstempot är kopplat till vår verkningsteknik och hästskor som tillsammans aktiverar hela kroppen med ett luftigt och dynamiskt rörelsemönster.

Utveckling av hästskor

HOOF IN MOTION grundades med syftet att utveckla ett helt nytt koncept av hästskor vilka vi har haft stora framgångar med. Målsättningen är att ta fram hästskor som minimerar skador, förbättrar koordinationen och utjämnar muskelobalans. Ökar prestationen – Förebygger, lindrar och behandlar skador.

Grundtanken är att hästen håller sig friskare genom att röra sig på varierande underlag. Enformiga underlag passiviserar kroppens balans- och koordinationssystem. Det komplexa muskelsystemet får inte de impulser de behöver. Hästens naturliga rörelsemönster påverkas därför negativt. Detta leder, i sin tur, ofta till belastnings- och förslitningsskador som slutligen ger hältor.

Hovsprickor

Kontakt –  Anders Hesselgrenchatbox – email anders@hoofinmotion.se or call  +46 (0)760 28 20 11